Skip directly to content

Školní rok 2023/2024ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 od 4. 9. 2023
 • I. pololetí končí 31. 1. 2024
 • II. Pololetí končí 28. 6. 2024
 • Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2023
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1. 2024
 • Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
 • Jarní prázdniny: 19. 2. – 25. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
 • Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2024
VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ


ORGANIZACE ZŠ OLEŠOVICE 2023/2024

(platná od 1.9.2023)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková
Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)
Učitelský sbor: Mgr. Jana Svobodová, Bc. Renata Dobešová, Jitka Hladíková, Mgr. Monika Dacková, Mgr. Markéta Tlučhořová, Dagmar Skálová, Ludmila Mončeková
Asistenti pedagoga: Blanka Ševčíková, Miroslava Šafaříková
Vychovatelky: Vladimíra Šundová, Hana Hůrková, Miroslava Šafaříková, Blanka Ševčíková, Ludmila Mončeková
Metodik prevence: Jitka Hladíková
Výchovný poradce: Mgr. Monika Dacková
Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Zdeňka Mesteková
Účetní a administrativní pracovník: Veronika Pešková
Bezpečnostní pracovník: Dana Novotná
Kuchařka: Vladislava Vítková
Uklízečka: Martina Cabrnochová, Petra Füllsacková
Školník a řidič: Vladimír Hladík


ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRAKTICKÁ

Základní škola – praktická, je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a děti s kombinovanými vadami. Je úplnou školou od 1. do 9. ročníku. Žáci jsou vyučováni podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě individuálních plánů a vzdělávacího programu ZŠ Olešovice.

K přijetí žáka je podmínkou žádost + doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Olešovice, vypracovaného na základě pro obor vzdělání základní škola speciální.

K přijetí žáka je podmínkou žádost + doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Kapacita školy je 40 dětí.

INTERNÁT

Poskytujeme ubytování žáku od neděle do pátku. Kapacita internátu je 36 dětí. Máme zde 3 výchovné skupiny, každá skupina (max. 12 dětí) má samostatné patro s obývacím pokojem, sociálním zařízením a koupelnou. Ložnice jsou třílůžkové.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy. Denně se připravují snídaně, svačiny, obědy a večeře.Mobiliář digitálních zařízení

(notebooků, tabletů a příslušenství k digitálním mobilním zařízením) určený k prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro všechny žáky tak, aby nebyli vyloučeni ze vzdělávání, které je uskutečňováno s podporou digitálních technologií. Například nemohou doma vypracovávat úkoly nebo se připravovat pomocí digitálních zařízení, protože je nemají k dispozici.

Způsob využití mobiliáře - zařízení v mobiliáři mohou žáci využívat například pro:

 • příprava na výuku
 • práci ve výuce
 • k výuce na dálku nebo hybridně
 • ve školních zájmových aktivitách, na internátu školy

Zapůjčování notebooků, tabletů a příslušenství

Digitální zařízení lze žákům z mobiliáře půjčit dlouhodobě (na celý školní rok) nebo krátkodobě (např.: na konkrétní projekt nebo doučování nebo po dobu karantény a dlouhodobé nemoci).

Realizace zápůjčky

 • mobiliář je umístěn v kanceláři
 • správcem mobiliáře: Veronika Pešková,
  e-mail: peskova@skolaolesovice.cz,
  tel: 607 076 767, 323 673 121 (kancelář)
 • zákonný zástupce nezletilého žáka podepíše protokol o předání (krátkodobá zápůjčka) nebo smlouvu o zápůjčce (dlouhodobá zápůjčka)


VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Tvoříme a spravujeme webové stránky!