Skip directly to content

Získané granty

I v roce 2017 se nám podařilo úspěšně realizovat některé projekty, např. Nadace Agrofert – Vybavení internátu, Nadace ČEZ – Bez počítačů to nejde, Nadace Konto bariery – Interaktivní tabule.

K dalším úspěšným projektům (získaný grant) přidáváme projekt z nadace ČEZ, „Veselá zahrada“ a Konto bariery „Bydlíme na internátě“. Finanční prostředky Bydlíme na internátě - byly použity na výměnu lůžkovin, dek a polštářů na internát, aby se tam dětem líbilo i v tomto směru. Finanční prostředky Veselá zahrada budou použity na zkrášlení zahrady (prořezaní stromů, doplnění keři a nákaup nářadí, aby se nám dobře pracovalo).

 

 

Získaný grant od Nadace ČEZ je věnován projektu „Pěstujeme pro zdraví i krásu“.

Více o projektu

V rámci tohoto programu naše škola získala grant na projekt „Moderní škola“, ve kterém budou využity nové interaktivní přístupy k výuce pro její zkvalitnění a zpestření.

Více o projektu

Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Více o projektu

Tvoříme a spravujeme webové stránky!