Skip directly to content

Správa osobních údajů

Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS s8mxjcs, emailem na adrese info@skolaolesovice.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Alena Zemková, email: alzemkova@gmail.com.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!