Skip directly to content

O škole

Naše škola se nachází asi 25 km jižně od Prahy v bývalé letní vile barona Ringhoffera, uprostřed krásného parku a zeleně. V blízkosti je krásná příroda – bohaté lesy a možnosti přírodního koupání.

Naše zařízení funguje jako základní škola podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle Vyhlášky 27/ 2016. Naši žáci jsou vyučováni podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacího programu ZŠ Olešovice.

Nedílnou součástí školy je internát a školní jídelna. Školu navštěvují žáci na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny. Máme čtyři třídy, kde se vyučuje maximálně 10 žáků. Kapacita školy je 40 dětí. Školu navštěvují žáci denně docházející z okolních obcí i děti, které bydlí u nás na internátě. Internát je s týdenním provozem od neděle do pátku.

Velký důraz klademe nejen na vzdělávání, ale také na výchovu – například v předmětech jako jsou – výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova a pracovní činnosti. V oblasti výtvarné výchovy jsou naše děti velmi aktivní a dosahují velmi dobrých úspěchů v regionálních i celostátních soutěžích. Chloubou školy je, že každým rokem jsou všechny vycházející žáci přijati do jimi vybraných učebních oborů.

Historie školy

Základní škola se nachází v obci Kamenice, asi 25 km od Prahy směrem na Benešov. Historický vývoj zařízení se datuje od konce 2. světové války. Škola sídlí ve vile, kterou si nechala postavit rodina Righofferova jako letní sídlo.

Vila je obklopena rozsáhlou zahradou. Dětem začal tento objekt sloužit po druhé světové válce, kdy zde byly umístěny děti z koncentračních táborů i osiřelé německé děti. Tuto záslužnou a odvážnou pomoc organizoval Přemysl Pitter – český církevní pedagog, který pro děti a mládež vykonal mnoho záslužného. Završením této iniciativy bylo vybudování Unitářského dětského domova Hany Benešové z prostředků britských a amerických unitářů, slavnostně otevřeného 15. února 1947.

V počátcích zde byly umístěny hlavně děti předškolního věku. Postupně byly do dětského domova zařazovány děti mentálně retardované a v průběhu posledních 20 let se domov reprofilizoval na Základní školu praktickou.

Zařízení bylo hlavně pro potřebu Středočeského kraje. Pro děti s ústavní výchovou sloužilo zařízení do června roku 1999. Od září 1999 byl provoz přizpůsoben týdennímu dobrovolnému pobytu dětí.

Od roku 2003 byla znovu oživena tradiční spolupráce s Náboženskou společností českých unitářů.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!