Skip directly to content

O škole

Naše škola se nachází asi 25 km jižně od Prahy v bývalé letní vile barona Ringhoffera, uprostřed krásného parku a zeleně. V blízkosti je krásná příroda – bohaté lesy a možnosti přírodního koupání.

Naše zařízení funguje jako základní škola podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle Vyhlášky 27/ 2016. Naši žáci jsou vyučováni podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacího programu ZŠ Olešovice.

Nedílnou součástí školy je internát a školní jídelna. Školu navštěvují žáci na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny. Máme čtyři třídy, kde se vyučuje maximálně 10 žáků. Kapacita školy je 40 dětí. Školu navštěvují žáci denně docházející z okolních obcí i děti, které bydlí u nás na internátě. Internát je s týdenním provozem od neděle do pátku.

Velký důraz klademe nejen na vzdělávání, ale také na výchovu – například v předmětech jako jsou – výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova a pracovní činnosti. V oblasti výtvarné výchovy jsou naše děti velmi aktivní a dosahují velmi dobrých úspěchů v regionálních i celostátních soutěžích. Chloubou školy je, že každým rokem jsou všechny vycházející žáci přijati do jimi vybraných učebních oborů.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!