Skip directly to content

Historie

Základní škola se nachází v obci Kamenice, asi 25 km od Prahy směrem na Benešov. Historický vývoj zařízení se datuje od konce 2. světové války. Škola sídlí ve vile, kterou si nechala postavit rodina Righofferova jako letní sídlo.

Vila je obklopena rozsáhlou zahradou. Dětem začal tento objekt sloužit po druhé světové válce, kdy zde byly umístěny děti z koncentračních táborů i osiřelé německé děti. Tuto záslužnou a odvážnou pomoc organizoval Přemysl Pitter – český církevní pedagog, který pro děti a mládež vykonal  mnoho záslužného. Završením této iniciativy bylo vybudování Unitářského dětského domova Hany Benešové z prostředků britských a amerických unitářů, slavnostně otevřeného 15. února 1947.

V počátcích zde byly umístěny hlavně děti předškolního věku. Postupně byly do dětského domova zařazovány děti mentálně retardované a v průběhu posledních 20 let se domov reprofilizoval na Základní školu praktickou.

Zařízení bylo hlavně pro potřebu Středočeského kraje. Pro děti s ústavní výchovou sloužilo zařízení do června roku 1999. Od září 1999 byl provoz přizpůsoben týdennímu dobrovolnému pobytu dětí.

Od roku 2003 byla znovu oživena tradiční spolupráce s Náboženskou společností českých unitářů.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!