Skip directly to content

Grant v rámci programu Podpory regionů pro rok 2012 od Nadace ČEZ

Naše škola se v tomto školním roce pokusila získat dva granty z Nadace ČEZ  Jednalo se o projekty „Oranžová učebna“ a „Pěstujeme pro zdraví“ Projekt „ Pěstujeme pro zdraví“ byl úspěšný. Tohoto úspěchu si vážíme o to víc, že se jsme uspěli s projektem v této oblasti velmi málo obvyklým – věnovaným pěstování bio potravin, zdravému životnímu stylu a správné výživě, přičemž většina projektů financovaných z prostředků Nadace ČEZ se věnuje spíše novým technologiím a vylepšení infrastruktury.

Náš projekt je zaměřen primárně na pěstování bylinek na pozemku školy a to přímo našimi žáky. Jimi vypěstované bylinky budou využívány pro zpestření jejich stravy ve školní jídelně. Dále si v rámci projektu zkrášlíme okolí naší školy.

Přejeme dobou chuť.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!